Untitled Document
Uzun dönemde büyümenin ve küresel ölçekte rekabet gücünün anahtarı olan verimlilik, iş dünyasının gündeminde olduğu kadar hükümetlerin ve bilim insanlarının gündeminde de önemli bir yer tutmaya devam etmektedir. Son dönemlerde istikrarlı bir büyüme hızı elde eden Türkiye, küresel ölçekteki krizler sonrasında da dünyanın ekonomik olarak en hızlı büyüyen ülkeleri arasında yer almıştır. Bununla birlikte verimlilik düzeyine ilişkin uluslararası karşılaştırmalar uzun dönemli büyümenin, olası ekonomik, sosyal ve çevresel krizlere karşı kırılganlığın azaltılarak, sağlam temellere oturtulabilmesi için önemli bir verimlilik artırma potansiyelinin varlığına işaret etmektedir.

Verimlilik artırma fırsatlarının değerlendirilerek bu potansiyelin harekete geçirilmesi yönünde güncel bilimsel çalışmaların sonuçlarının paylaşılacağı, işletme düzeyinde verimlilik artırma yöntemleriyle bu yöntemlerin başarılı uygulama örneklerinin sunulacağı ve güncel verimlilik politika ve stratejilerinin tartışılarak öneriler geliştirileceği IV. Ulusal Verimlilik Kongresi, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasının seçkin temsilcilerini bir araya getirmektedir. Çağrılı konuşmacıların sunumları, paralel oturumlar, panel ve çalıştaylar gibi etkinliklerle zenginleşecek Kongre programında güncel verimlilik konuları, imalat sanayi odağında olmak üzere teknoloji, işgücü, sermaye ve çevre boyutlarıyla bütünsel bir şekilde ele alınacaktır.

Sizleri de, 10-12 Aralık 2013 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek olan IV. Ulusal Verimlilik Kongresine davet etmekten mutluluk duyarım.

Nihat ERGÜN
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı       

Kongre videolarına buradan ulaşabilirsiniz
Sunuşlara buradan ulaşabilirsiniz.
Kongre programı online olarak yayınlanmaktadır.
Programı ayrıca PDF formatında buradan indirebilirsiniz.
Geçmişte düzenlenen Verimlilik Kongrelerinin kitaplarına Ulusal Verimlilik Kongreleri sayfasından ulaşabilirsiniz.
IV. Ulusal Verimlilik Kongresi, 10-12 Aralık 2013 tarihlerinde Ankara’da, Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’nde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Nihat Ergün’ün katılımlarıyla gerçekleştirilecek.

Kongrenin ilk gününde, Sayın Nihat Ergün’ün açılış konuşmalarının ardından Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Ersan Aslan’ın moderatörlüğünde “Müsteşarlar Oturumu” gerçekleştirilecek. Oturumda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Fatih ACAR, “Çalışma Hayatı ve Kamuda Verimlilik”; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Metin KİLCİ, “Enerji Verimliliği”; Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Lütfi AKCA, “Su Verimliliği”,  Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Müsteşarı M.Habib SOLUK ise “Ulaştırmada Verimlilik” konularını ele alacak.

Kongre programı, moderatörlüğünü Bilkent Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı Doç. Dr. Selin Sayek Böke’nin yapacağı panelle devam edecek. “Orta Gelir Tuzağından Kurtulmada Verimliliğin Rolü” başlıklı panele, Prof. Dr. Seyfettin Gürsel (Bahçeşehir Üniversitesi, BETAM Direktörü), Prof. Dr. İzak Atiyas (Sabancı Üniversitesi, REF Direktörü) ve Doç. Dr. Şeref Saygılı (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomist) panelist olarak katılacak. Verimliliğin makroekonomik bir perspektiften ele alınacağı bu panelin ardından, çağrılı ve hakemli bildirilerin sunulacağı paralel oturumlara geçilecek. Kongrede 24 oturumda 80’in üzerinde bildiri sunulacak.

Kongre programında özel sektörden, kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversitelerden ve uluslar arası kuruluşlardan 30 dolayında çağrılı konuşmacı yer alıyor. Çağrılı konuşmacıların yer alacağı oturumların konuları ve bu oturumların başkanlığını yapacak isimler aşağıdaki gibi:

 • Makro Düzeyli Çevresel Verimlilik Göstergeleri
  (Prof. Dr. Osman Zaim, Kadir Has Üniversitesi İİBF Dekanı)
 • Türkiye’de Temiz Üretimin Mevcut Durumu
  (Prof. Dr. Bülent Keskinler, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı)
 • Örnek Temiz Üretim Uygulamaları
  (Doç. Dr. Ertan Durmuşoğlu, TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Müdürü)
 • Ar-Ge, İnovasyon ve Verimlilik İlişkileri
  (Doç. Dr. Teoman Pamukçu, ODTÜ TEKPOL Öğretim Üyesi)
 • İş Sağlığı Güvenliği ve Verimlilik
  (Prof. Dr. A. Gürhan Fişek, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Fişek Vakfı Genel Yönetmeni)
 • Kamuda Verimlilik
  (Prof. Dr. Eyyup Günay İsbir, TODAİE Genel Müdürü)
 • Verimlilik ve Ar-Ge Uygulamalarında Üniversite Sanayi İşbirliği Örnekleri
  (Doç. Dr. Bahar Yetiş Kara, Bilkent Üniversitesi USİM Direktörü)
Çağrılı bildiri oturumlarının yanı sıra, Kongre programında 50’nin üzerinde bildirinin sunulacağı hakemli bildiri oturumları da yer alıyor. Bu oturumların konu başlıkları da şu şekilde:

 • İşletmelerde Verimlilik Artırıcı Uygulamalar
 • Verimlilik ve Ekonomik Büyüme
 • Ulusal, Bölgesel ve Sektörel Verimlilik Analizleri
 • Ar-Ge ve Yenilikte Politika Araçlarının Etkililiği
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının Verimliliğe Etkileri
 • Finans Sektöründe Verimlilik
 • Kamu Hizmetlerinde İşgücü Verimliliği
 • Enerji Verimliliğini Artırıcı Tasarım ve Uygulamalar
 • Temiz Üretim Uygulama ve Destekleri
 • Hizmetler Sektöründe İşgücü Verimliliği
 • Kentsel Yaşam Alanları ve Sürdürülebilirlik
 • İmalat Sanayinde Verimlilik Analizleri
LookUs & Online Makale