Untitled Document

Kurullar

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. ERSAN ASLAN
Müsteşar

PROF. DR. CEVAHİR UZKURT
Müsteşar Yardımcısı

ANIL YILMAZ
Verimlilik Genel Müdürü

DİLEK BİRBİL
Verimlilik Politikaları ve Araştırma Dairesi Başkanı


BİLİM KURULU

Prof. Dr. Ahmet Burçin Yereli
Prof. Dr. Argun Karacabey
Doç. Dr. Bahar Yetiş Kara
Prof. Dr. Canan Çilingir
Yrd. Doç. Dr. Çağla Ünlütürk Ulutaş
Doç. Dr. Ebru Voyvoda
Yrd. Doç. Dr. Elif Karaçimen
Prof. Dr. Emin Kahya
Prof. Dr. Erhan Kutanoğlu
Prof. Dr. Erinç Yeldan
Prof. Dr. Erol Çakmak
Prof. Dr. Erol Taymaz
Doç. Dr. Fatma Yıldırım
Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu
Prof. Dr. Gülen Güllü
Prof. Dr. Gülser Köksal
Yrd. Doç. Dr. Hasan Cömert
Prof. Dr. Hüseyin Özel
Doç. Dr. İbrahim Akgün
Doç. Dr. İpek Özkal Sayan
Prof. Dr. İzak Atiyas
Prof. Dr. Kamil Ufuk Bilgin
Prof. Dr. Kamil Yılmaz
Prof. Dr. Levent Kandiller
Prof. Dr. Mehmet Selim Aktürk
Doç. Dr. Mehmet Teoman Pamukçu
Doç. Dr. Metin Dağdeviren
Yrd. Doç. Dr. Mine Ömürgönülşen

Prof. Dr. Murat Caner Testik
Prof. Dr. Mustafa Köksal
Prof. Dr. Müge İşeri
Doç. Dr. Nilgün Cılız Kıran
Doç. Dr. Osman Oğuz
Prof. Dr. Osman Zaim
Yrd. Doç. Dr. Ozan Zengin
Prof. Dr. Pınar Mengüç
Prof. Dr. Ramazan Aktaş
Prof. Dr. Refet Gürkaynak
Doç. Dr. Selim Sanin
Prof. Dr. Semra Güney
Prof. Dr. Serpil Erol
Prof. Dr. Uğur Ömürgönülşen
Doç. Dr. Yılmaz Kılıçaslan

YÜRÜTME KURULU
(Verimlilik Genel Müdürlüğü)

Asuman Özdemir
Fatma Çil
Gonca Aras
İlknur Pulak Taras
İpek İmirlioğlu
Mehtap Emre
Özlem Özdemir
Umut Demirtaş

 
LookUs & Online Makale