Untitled Document

Bildiri Gönderimi

5. Ulusal Verimlilik Kongresine, daha önce başka bir etkinlikte sunulmamış ve/veya yayınlanmamış çalışmalar gönderilmelidir. Kongrede sunulacak bildirilerin, ekonomi, sektör ve işletme düzeylerinde sorunların tespit edilmesi, iyi uygulamaların paylaşılması ve çözüm önerilerinin tartışılması yönündeki Kongre amaçlarına hizmet eder nitelikte olması gerekmektedir.

Değerlendirme, bildiri özetleri üzerinden yapılacaktır. Metinlerin düzgün, açık ve anlaşılır bir dille yazılması ve yazım hatası yapılmaması önem arz etmektedir. En az 500 en çok 750 sözcükten oluşan özetlerin çalışmada yapılanları ve ilgili alana katkısını açıkça gösterir şekilde kaleme alınması ve aşağıdaki gibi yapılandırılması gerekmektedir:

  1. Giriş ve Amaç,
  2. Kapsam ve Yöntem
  3. Bulgular ve Sonuç.
Bildiri özetlerinizi 22 Mart 2015 tarihine kadar online bildiri sistemiyle gönderebilirsiniz. Sadece kongre sitesinde yer alan online bildiri sistemi üzerinden gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınacak, diğer yollarla gönderilen özetler ise değerlendirmeye alınmayacaktır.

Değerlendirme sonucunda kabul alan özet sahiplerinden tam metin istenecektir. Kongrede sunulan bildiriler, ISBN numarası alınarak e-kitap formatında yayın haline getirilecek ve Kongre web sayfasından indirilebilecektir.

Bildiri özeti kabul edilen katılımcılarımız, tam metinlerini 19 Temmuz 2015 tarihi gün bitimine dek sisteme yükleyebilirler. Tam metin yazım kuralları için tıklayınız. 
LookUs & Online Makale