Untitled Document

Bildiri Konuları

Beşinci Ulusal Verimlilik Kongresi kapsamında öncelikle tercih edilecek konu başlıkları aşağıdaki gibidir:
 • İşletmelerde Verimlilik Artırıcı Yeni Teknik ve Yöntemler
 • İşgücü Verimliliğini Belirleyen Mikro ve Makro Etmenler
  • Ücret, işsizlik, işgücüne katılım, sendikalaşma, motivasyon, çalışan memnuniyeti ve verimlilik ilişkisi
 • İşletmelerde Verimlilik Artırıcı İyi Uygulama Örnekleri
 • Verimlilik ve Ekonomik Büyüme
 • İş Sağlığı Güvenliği ve Verimlilik
  • Meslek hastalıkları, İSG denetimi ve risk değerlendirmesi ve verimlilik ilişkisi
 • İşletmelerde Örnek İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
 • İşletmelerde Ar-Ge ve Yenilik Yönetimi İyi Uygulama Örnekleri
 • İmalat Sanayi Verimlilik Analizleri
 • İşletmelerde Çevre Dostu Örnek Uygulamalar
  • Temiz Üretim, Kaynak Verimliliği, Eko-İnovasyon, Eko Tasarım / Eko-Etiketleme, Temiz Teknolojiler, Enerji Verimliliğini Artırıcı Tasarım ve Uygulamalar vb. örnek uygulamalar
 
LookUs & Online Makale