Untitled Document

Videolar


Açılış Konuşmaları

Açılış Konferansı

   
Türkiye’de Yaşam Döngüsü Analizi Uygulamaları Oturumu

Ulusal, Bölgesel ve Sektörel Verimlilik Analizleri Oturumu

   
Kamu Yönetimi ve Verimlilik Oturumu


Uygulamada Kamu Yönetimi ve Verimlilik Oturumu

   
İşletme Dinamikleri ve Verimlilik Oturumu

KOBİ’lerde Verimlilik Oturumu

   
Yeni Teknolojiler ve Sanayinin Geleceği Oturumu

Verimliliğe Dair Kavramsal Tartışmalar Oturumu

   
İşgücü Verimliliğini Belirleyen Etmenler-1 Oturumu

İşgücü Verimliliğini Etkileyen Etmenler-2 Oturumu

   
Sanayide Enerji Verimliliği ve İyi Uygulamaları Oturumu

Temiz Üretim Örnek Uygulamaları Oturumu


   
Türkiye İmalat Sanayinin Kaynak Verimliliği Potansiyeli Oturumu

Politika Oluşturma ve Uygulama Araçları Oturumu

   
İş Sağlığı Güvenliği ve Verimlilik Oturumu


Sosyal Politika Bağlamında Verimlilik Tartışmaları Oturumu

   
Çeşitli Sektörlerde Enerji Verimliliği Uygulamaları Oturumu

 

 
LookUs & Online Makale