ÇAĞRI

Günümüzde gelişmiş ülkeler, verimlilikte bir sıçramaya tekabül edecek teknolojik gelişmelerin meyvelerini toplamanın eşiğindedirler. İmalat sanayini ekonomi politikalarının merkezine yerleştiren bu gelişmeler, üretimin geleceğini biçimlendirirken üretim yapan kesimlerin rollerini de yeniden tanımlamaktadır. Ülkemizi de yakından ilgilendiren bu gelişmelerin etkisi sanayiyle sınırlı kalmamakta; tarım veya hizmetler gibi diğer sektörlere de yansımaktadır. Tüm bu gelişmeler karşısında ekonomimizdeki mevcut verimlilik kompozisyonunu belirlemeye ve bunu temel alan politikalar üretmeye dönük çabalarımızı sürdürmekteyiz. Kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme için bu politikaların, imalat süreçlerinde yer alan tüm taraflar ve bu süreçlerden etkilenen doğal çevre dikkate alınarak oluşturulması gerekmektedir. Bu doğrultuda, insanın doğal çevresiyle birlikte verimliliğin en önemli aracı olduğu kadar en önemli amacı olduğunun gözden kaçırılmaması elzem görünmektedir.

Altıncı Ulusal Verimlilik Kongresinde verimlilik, işte bu gündemle, sanayi sektörü odakta olmakla birlikte diğer sektörlere de değinilerek, insan ve doğal çevre başta olmak üzere tüm boyutlarıyla ele alınacaktır.

Sizleri de bu çerçevede 7 Aralık 2017 tarihinde Ankara’da düzenleyeceğimiz 6. Ulusal Verimlilik Kongresine davet etmekten mutluluk duyarım.

Dr. Faruk Özlü
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 

KONUŞMACILAR


 

 

PROGRAM

7 Aralık 2017

Altıncı Ulusal Verimlilik Kongresi ücretsizdir ve ön kayıt gerektirmeksizin genel katılıma açıktır.
Tüm programı indirmek için tıklayınız..14:00 - 15:30 Sanayinin Geleceği
Oturum Başkanı Hülya Öztoprak Yılmaz, BSTB Dördüncü Sanayi Devrimi Daire Başkanı
  4. Sanayi Devrimi mi? - Evrimi mi?
Tuncer Hatunoğlu
,İletişim Yazılım Genel Müdürü
 
Erman Karaca, TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı
 
Can Bayar, Altınay Robot Teknolojileri - CTO
 
Endüstri 4.0 ile Geleceği Şekillendirmek
Murat Kurtlar
, BOSCH Sanayi 4.0 Proje Direktörü
15:30 - 16:00 Ara
16:00 - 17:30 Değişen Çalışma Koşulları, İşgücünün Geleceği ve Verimlilik
Oturum Başkanı Prof. Dr. Sibel Kalaycıoğlu, ODTÜ Öğretim Üyesi
  Verimlilikten Niteliğe Geçişte Sanayi 4.0 Yansımaları
Prof. Dr. Sinan Alçın, İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi
 
Endüstri 4.0: Homo Digital’e Doğru
Prof. Dr. İlkay Savcı, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi
 
Toplumsal Cinsiyet Normları, Teknoloji ve Yerel Kültürel Kodların Etkileşiminin Örgütsel İşleyişe Yansımaları: Çorum’da Bir Tekstil Fabrikası Örneği
Doç. Dr. Fatma Umut Beşpınar, ODTÜ Öğretim Üyesi
14:00 - 15:30 Türkiye'de Verimlilik Artışının Kaynakları: Firma Düzeyinde Analizler
Oturum Başkanı Prof. Dr. Nazire Nergiz Dinçer, TEDÜ Öğretim Üyesi
  Türkiye'de Hizmetler Sektörünün Verimliliği - Genel Bakış
Prof. Dr. Nazire Nergiz Dinçer, TEDÜ Öğretim Üyesi
 
Türkiye’de Hizmetler Sektörü: Verimlilik-Ticaret İlişkisi
Prof. Dr. Ayça Tekin-Koru, TEDÜ Öğretim Üyesi
 
Tedarikçi Çıktısının Firma Verimliliğine Etkisi
Hüseyin Ekrem Cünedioğlu, İskenderun Teknik Üniversitesi
 
Bilginin Firma Verimliliği Üzerine Etkisi: Türkiye İmalat Sektörünün Analizi
Dr. Fatma Utku İsmihan, ODTÜ, GTHB
15:30 - 16:00 Ara
16:00 - 17:30 Türkiye Ekonomisinde Firma Dinamikleri ve Verimlilik Kompozisyonu
Oturum Başkanı Gül Taşkıran Battal, BSTB Verimlilik Araştırma ve Planlama Dairesi Başkanı
  İmalat Sanayinde Küresel Değer Zincirleri ve Verimlilik
Prof. Dr. Aykut Lenger, Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi
 
İstihdam Dinamikleri ve Verimlilik
Yrd. Doç. Dr. Beyza Polat, Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi
 
Türkiye Verimlilik Gelişim Haritası Saha Araştırması Sonuçları; Firmaları Tanımak
Faik Yücel Günaydın, Verimlilik Genel Müdürlüğü
14:00 - 15:30 Sanayide Kaynak Verimliliği Potansiyeli: Sektörel Bakış
Oturum Başkanı Özlem Durmuş, Verimlilik Genel Müdürlüğü
Sanayide Kaynak Verimliliği Potansiyelinin Belirlenmesi
Dr. Şeyma Karahan, TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü, Başuzman Araştırmacı
 
Gıda Sanayinde Kaynak Verimliliği
İlknur Menlik, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri
 
Dr. Vehbi Canbolat, Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
 
Ahmet Taşkın, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü
15:30 - 16:00 Ara
16:00 - 17:30 Akıllı Tarım ve Tarımsal Üretimde Verimlilik
Oturum Başkanı M. Selami İleri, TARMAKBİR Genel Sekreteri
Akıllı ve Hassas Tarım Teknolojilerinin Tarımda Verimliliğe Etkileri
Doç. Dr. Ufuk Türker, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi
 
Hassas Tarım ve Teknolojik Gelişmelerin Tarımsal Mekanizasyona Etkisi
Mete Has, AGCO Türkiye Ülke Satış Müdürü
 
Tarım 4.0 ve Tarımsal Üretimde Verimlilik
Doç. Dr. A. Behiç Tekin, Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi
“Kamusal Programların Verimliliğinde İzleme ve Değerlendirmenin Rolü: Kamu, STK, Özel Sektör İşbirliği Çalıştayı”

14:00-17:00

Ülkemizde her alanda yönetim döngüsünde önemli adımlar atılmış olmakla birlikte, izleme ve etki değerlendirme konusunda altyapı ve kapasitenin geliştirilmesi gereksinimi olduğu gözlenmektedir. Bu alanda yapılan çalışmalarda hem hizmet sağlayıcılar hem de hizmet alıcılar tarafında kapasite geliştirme, standart oluşturma ve eşgüdümleme ihtiyacı bulunmaktadır. İzleme ve değerlendirme konusunda bahsi geçen ihtiyaçların giderilmesi, kamusal programların verimliliğine katkı sağlayacaktır. İzleme ve Değerlendirme Derneği (İveD) ile işbirliği içerisinde düzenlenecek oturumda ülkemizde yapılan çalışmalar, yaşanan sorunlar ve sivil toplum kuruluşlarının bu alana olası katkıları tartışılacaktır.

Çalıştay kamu kuruluşlarından, özel sektörden, üniversitelerden ve sivil toplum kuruluşlarından davetli temsilcilerle yapılacak olup genel katılıma açık değildir.
09:00 - 10:00 Kayıt
10:00 - 10:45 Açılış Konuşmaları
  Anıl Yılmaz - Verimlilik Genel Müdürü
Dr. M. Veysel Yayan – Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı
10:45 - 12:30 Panel
"Türkiye Yeni Teknolojilerin Getirdiği Verimlilik Artışlarına Hazır mı?"

Ali Çağatay - Bloomberg HT Haber Koordinatörü
Emin Çapa, CNNTURK
Cengiz Ultav, TTGV Yönetim Kurulu Başkanı, VESTEL VENTURES Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Kamil Yılmaz, Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi
12:30 - 14:00 Öğle Yemeği


İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü

Copyright @ Verimlilik Genel Müdürlüğü. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale